Oferta Educaționala

DENUMIREA ACTIVITĂȚII

DESCRIERE

PERIOADA

GRUP-ȚINTĂ

INSTITUȚIA DE FORMARE

IANUARIE 2018

Formarea Formatorilor.

Modul 2:

Arta prezentării și comunicării

 

Caracteristicile unui formator de succes. Principiile comunicării eficiente. Captarea atenției formabililor. Cultura vorbirii. Limbajul corpului.

Ce este și ce nu este un formator?

24-25 ianuarie 2018,

(2 zile, 24 ore academice)

ora 09:00

Formatorii potențiali ai BNRM, formabilii modulului 1 (organizat la 20-21 decembrie 2017)

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

FEBRUARIE 2018

Servicii moderne/modernizate de bibliotecă: formarea competențelor utilizatorilor în domeniul culturii informației ” 

Biblioteca și conceptul de cultura informației. Caracteristicile utilizatorului format din punct de vedere a culturii informației. Cultura informației și cultura învățării. Ce competențe trebuie formate de către bibliotecar?

 

7 februarie 2018

(1 zi,

12 ore academice)

ora 10:00

Bibliotecari implicați în inițierea/ furnizarea serviciului de formare a competențelor culturii informației

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

Deprinderi eficiente de WORD

 

Cursul aplicativ este orientat pentru formarea deprinderilor de utilizare a programului de tip birotică. Ține nu numai de deprinderi tehnice, ci și de organizarea corectă a unui document (titlul, aranjarea informației, responsabilitatea etc.)

 Etica și estetica lucrărilor în WORD.

14 februarie 2018,

(8 ore academice)

ora 09:00

Personalul de specialitate din cadrul BNRM

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

Formarea Formatorilor

Modul 3:

Utilizarea eficientă și corectă a mijloacelor informațional-tehnice în activitățile de formare profesională continuă

Fortificarea impactului activității de formare continuă prin utilizarea rațională a mijloacelor tehnice

21-22 februarie 2018,

(24 ore academice)

ora 09:00

Formatorii potențiali ai BNRM, formabilii modulelor 1 și 2 (organizat la 20-21 decembrie 2017 și 24-25 februarie 2018)

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

MARTIE 2018

Redresarea activității bibliografice: Cum să facem față schimbărilor

 

 Documentele – suportul activității bibliografice. Resurse informaționale în domeniul economiei, agriculturii, medicinii etc. Bibliografierea în cadrul bibliotecii. Cercetarea bibliografică. Servirea bibliografică a utilizatorilor. Mediul profesional al bibliografului

14-15 martie 2018

 (2 zile,

24 ore academice)

Responsabili pentru activitatea bibliografică în bibliotecile sistemului național

Centrul de Formare Profesională Continuă în Biblioteconomie și Științe ale Informării din cadrul BNRM

Pentru informații detaliate și înscrierea la cursurile de formare - vă rugăm să contactați conetrele de formare profesională: - Biblioteca Națională a Republicii Moldova - 022 24 00 70; - Biblioteca Națională pentru Copii ”Ion Creangă” - 022 59 36 12; - Biblioteca Municipală ”B.P. Hașdeu - 022 22 33 60.

roooooo

Contacte

202 Stefan cel Mare Avenue
Kentford floor 8
Chisinau, MD-2004
Tel. +373 22 22 29 92
22 33 85, 22 55 95
75 44 51, 22 88 37
Fax. +373 22 22 88 39
Email: office@novateca.md